KUNCI EMAS

 

Iwan Wientanis

By Iwan Wientania

Carilah Aku wahai Insan.
Akulah Kunci Emas.
Kesopanan, kemulian, kebenaran, ketinggian dan kesucian hakekatnya ada padaku.
Namun, yang mencari belum tentu dapat, apalagi yang tidak mencari.

Yang dapat belum tentu mengerti, apalagi yang tidak dapat.

Yang mengerti belum tentu faham, apalagi yang tidak mengerti.

Yang faham belum tentu melaksanakan, apalagi yang tidak faham.

Yang melaksanakan belum tentu benar, apalagi yang tidak melaksanakan.

Maka carilah aku dengan sebenar-benar cari agar dapat.

Dan dapatilah aku dengan sebenar-benar dapat agar mengerti.

Dan mengertiilah aku dengan sebenar-benar mengerti agar faham.

Dan fahamilah aku dengan sebenar-benar faham, agar bisa dilaksanakan dengan benar.

Dan memohonlah kepada Pemilik-ku agar memperoleh kebenaran yang hakiki.
Pasti mulia dan jaya siapa pun yang berjalan denganku.
Namaku adalah al Iman wal Islam.

( Depok, Medio Maret 2024 )


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *